Friday, December 31, 2010

ನನ್ನಾಕೆಗೆ


ಹಸುಗೂಸ ಮೊಗದವಳೇ
ನಸುನಾಚಿ ನಿಂತವಳೇ
ಹಸನಾದ ನಗೆಯವಳೇ        II ಮುತ್ತ ಕೊಡಲೇII

ಸುಪ್ತಮನದಾಳದಲಿ
ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ
ತಪ್ತಭಾವಗಳು ಕಡೆದಿರುವ ಮುತ್ತು       II ಮುತ್ತ ಕೊಡಲೇII


ಸ್ನೇಹದಾ ಚಿಪ್ಪಿನಲಿ
ಭಾವಗಳ ಸ್ವಾತಿಹನಿ
ನೆನಪುಗಳ ಕಾವಿನಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮುತ್ತು      II ಮುತ್ತ ಕೊಡಲೇII


ಹೃದಯ ಸಾಗರ ತಳದಿ
ಹುದುಗಿರುವ ಮುತ್ತಗಳಾ
ಹೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರೆ ಅಂತರಂಗಕೆ ನೀರೇ      II ಮುತ್ತ ಕೊಡಲೇII

(ಆನಂದ್ - 1996)

No comments:

Post a Comment