Monday, January 19, 2015

ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿII ಗುರುರಾಯಾಚಾರ್...ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಜೋಷಿ ಗುರುರಾಯಾಚಾರ್‌ರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು!

No comments:

Post a Comment