Monday, April 18, 2011

ಕೆಂಗುಲಾಬಿ!

ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಕೊಂಡೆನೊಂದು
ಗುಲಾಬಿಯ ನಲ್ಲೆಗಾಗಿ!

ನುಡಿದೆ...
ಎಂಥಾ ಚೆಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು
ಬಿರಿದ ನಲ್ಲೆಯ ತುಟಿಯ ಹಾಗೆ,
ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ..
ನನ್ನವಳ ನಾಚಿದ ಕೆನ್ನೆಯ ಹಾಗೆ..
ತಂದಿಹುದು ಎನ್ನೆದೆಗೆ ತಂಪು
ನಿನ್ನಯಾ ಮೋಹಕ ಕಂಪು! ಕೆಂಪು!

ನುಡಿಯತಾ ಗುಲಾಬಿ...
ಗೆಳೆಯಾ...
ಶಾಲಿಮಾರಿನಲ್ಲೀಗ ಅರಳುವುದು
ಕೆಂಗುಲಾಬಿ ಮಾತ್ರ...!
ಆ ಕೆಂಪು...
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿವ ಮನೆಗಳಾ!
ಅತ್ತ ಕಂದಮ್ಮಗಳಾ!
ಸತ್ತ ಮುಗ್ಧರಾ ನೆತ್ತರಿನ ಕೆಂಪು

(ಆನಂದ್ - 1994)

No comments:

Post a Comment