Monday, April 18, 2011

ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ


ಬತ್ತಲಾರದು ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ಬತ್ತಲಾದರು ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೀತಿ

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿವುದು ಜ್ಯೋತಿ
ಸುತ್ತ ಚೆಲ್ಲುತ ಕಾಂತಿ
ಮತ್ತೆ ಆರುವ ಭೀತಿ
ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ

ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೇಕೆ ವಂಚನೆ?
ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತರಂಗ ಶೋಧನೆ
ನೀನರಿಯೆ ನನ್ನೊಡಲ ವೇದೆನೆ
ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ
ಏನಿತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಏಕೆ ಮರೆತೆ?
ನನಗೆ ಸದಾ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ

ಕೆಟ್ಟ ಮಗನೆಡೆಗೆ
ಅವನಮ್ಮನ ಮಮತೆ
ಅವಳ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲ...
ದೌರ್ಬಲ್ಯವಂತೆ

ಎನಗೆ ನೀನೆಸಗಿದರು
ದ್ರೋಹಗಳ ಕಂತೆ
ದ್ವೇಷಿಸಲಾರೆ ನಾ
ನಿನ್ನನೆಂದಿಗೂ ಕಾಂತೆ!

(ಆನಂದ್ - 1992)

No comments:

Post a Comment